Fältveckan

Fältveckan är den del av Havsresan som används för att skapa ny kunskap. Forskare, myndigheter, företag, dykklubbar, föreningar och privatpersoner hjälps åt för att undersöka intressanta objekt på och vid havet.

Objekten kan vara nyupptäckta eller kända.

I det första fallet är det ofta dykare, eller myndigheter som t.ex. Sjöfartsverket, som hittat ”något” på botten, men inte har hunnit med eller kunnat identifiera det. Havsresans frivilliga  hjälper då till, med principen ”se, dokumentera men inte röra”. Objekten kan vara vrak, andra kulturlämningar eller naturobjekt.

Om objekten är kända rör det sig ofta om återbesök för att dokumentera i vilket skick de befinner sig, eller för att titta på någon detalj som inte studerats tidigare.

Fältveckan 2015 ägde rum 10 –16 maj, inläggen från Fältveckan finns här. Har du något intressant att berätta om det du läser, så hör av dej!